Benieuwd naar uw mogelijkheden? koffie drinken
wie. hoe. ons werk. contact.
Algemene voorwaarden Fotografie: Klik hier voor het PDF-bestand met de algemene voorwaarden van Studio Fabienne balvers op het gebied van Fotografie. Algemene voorwaarden Videografie: Klik hier voor het PDF-bestand met de algemene voorwaarden van Studio Fabienne balvers op het gebied van Videografie. Algemene voorwaarden Branding: Klik hier voor het PDF-bestand met de algemene voorwaarden van Studio Fabienne balvers op het gebied van Branding Bij een samenwerking tussen Studio Fabienne Balvers en u als de Wederpartij, dient u bewust te zijn van de algemene voorwaarden van Studio Fabienne Balvers. Bij het tekenen van een opdrachtbevestiging, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Privacybeleid: Studio Fabienne Balvers gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Studio Fabienne Balvers draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Studio Fabienne Balvers spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: info@fabiennebalvers.nl Studio Fabienne Balvers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Cookies: Momenteel maken wij nog geen gebruik van cookies. Je surft dus nog anoniem op deze website.
Maanderweg 13L 6711 NC Ede ... 06 49 250 776 info@fabiennebalvers.nl Sitemap home. wie. hoe. ons werk. privacyverklaring.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

#koffiedrinken
Tijger snel naar onze socials!